กายภาพบำบัด

 ศูนย์บริการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรัษฎา มีบริการตรวจประเมิน รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาภาวะโรคต่างๆ หรือปัญหาอวัยวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ อันส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ลดลง โดยทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญและบำบัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
บริการทางกายภาพบำบัด
     - ตรวจประเมินร่างกายและวินิจฉัยทางกายภาพ
     - ใช้ความร้อนด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ เพื่อลดอาการปวด เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้อและข้อติด
     - ให้บริการนิ้วล๊อค ด้วยการแช่พาราฟิน
     - เครื่อง Hot - pack และ Cold - pack เพื่อลดอาการปวด
     - เครื่อง Taction สำหรับดึงคอ ดึงหลัง ในผู้ป่วยที่มีการจำกัดการเคลื่อนของกระดูกคอและกระดูกสันหลัง
     - กายภาพบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตครึ่งซีก
     - การดีดดึงข้อต่อโดยนักกายภาพบำบัด
     - การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า ลดปวด,เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และป้องกันการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ
ตารางการให้บริการ
 
   
ในเวลาราชการ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 - 16.00น. โทร.075 286238 ต่อ161
นอกเวลาราชการ  
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00น.  
   

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

djembed

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Design by: www.diablodesign.eu