แนวคิดการให้บริการ

        EMERGENCY  "เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน" การเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ป้องกัน และลดความสูญเสียได้ ด้วยโรงพยาบาลรัษฎษ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์ และทีมบุคคลากรทางการพยาบาลที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

 
 
                     
        เวลาทำการ ติดต่อห้องฉุกเฉิน
               เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 075-286237 ต่อ 106
   
   

 

 

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

djembed

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Design by: www.diablodesign.eu