คำว่า stroke หรือ CVA หมายถึงภาวะที่สมองขาดออกซิเจนเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ

ทำให้สมองส่วนดังกล่าวตายภายในไม่กี่นาที อาการของโรค stroke จะเกิดบริเเวณของร่างกายที่ควบคุมด้วยสมองส่วนนั้น เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉียบพลัน อ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา พูดลำบาก หรือไม่เข้าใจคำพูด หรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็น

โรคหลอดเลือดสมอง stroke เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบให้การรักษาเนื่องจากหากรักษาช้าจะทำให้เซลล์สมองตาย เกิดความพิการตามมา อาจจะรุนแรงถึงกับเสียชีวิต หากเกิดอาการดังกล่าวให้โทรเรียกรถฉุกเฉิน 1669

โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้สามชนิดคือ

1สมองขาดเลือด Ischemic Stroke

กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ที่เกิดจากสมองขาดเลือด Ischemic Stroke เนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบ หรือมีลิ่มเลือดอุดสมอง โรคนี้จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและหรือการมองเห็น ภาวะสมองขาดเลือดมีสาเหตุจากการที่ร่างกายไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมองได้ เนื่องจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนและสารอาหารอื่นไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ ประมาณ 1ใน 3 ของผู้ป่วย มักมีอาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว นำมาก่อน

2เลือดออกในสมอง Hemorrhagic Stroke

การมีเลือดออกในสมองเนื่องจากภาวะหลอดเลือดแตก และมีเลือดออกในสมอง Hemorrhagic Stroke ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ ความดันโลหิตสูง และความผิดปกติของผนังหลอดเลือด aneurysms ทำให้มีเลือดออกในสมอง

3สมองขาดเลือดชั่วคราว transient ischemic attac(TIA)

ยังมีโรคหลอดเลือดสมองที่เรียกว่า transient ischemic attac(TIA) เป็นภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดสมองชั่วคราวทำให้สมองขาดเลือดชั่วคราว เนื้อสมองมักจะไม่ตาย

  1. ภาวะนี้จะต้องเกิดจากความผิดปกติ ของหลอดเลือดสมอง
  2. จากเหตุในข้อ 1 มีผลทำให้สมองบางส่วนสูญเสียหน้าที่ เช่นพูดไม่ได้ อ่อนแรง
  3. ระยะเวลาที่เป็นต้องไม่เกิน24 ชั่วโมง

หลังจากนั้นอาการต่างๆจะหายไป

 

ทั้งสามภาวะจะต้องรีบให้การรักษาโดยเร่งด่วน

ชื่ออื่นที่เรียกโรคหลอดเลือดสมอง

  • Brain attack
  • Cerebrovascular accident (CVA)
  • Hemorrhagic stroke (includes intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage)
  • Ischemic stroke (includes thrombotic stroke and embolic stroke)
  • transient ischemic attack ( TIA)

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

djembed

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Design by: www.diablodesign.eu