การพัฒนาเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน

โดย เภสัชกรจามจุรี ไชยหนู โรงพยาบาลรัษฎา

ยาเดิม คืนบ้าน คืนเงิน

โดย จามจุรี ไชยหนู  เภสัชกรปฎิบัติการ *ราณี รัตนพันธ์ พนักงานห้องยา

*โรงพยาบาลรัษฎา อำเภอ รัษฎา  จังหวัด ตรัง

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบยาในห้องฉุกเฉินโดยสหวิชาชีพ

ผู้นำเสนอ ภญ.จามจุรี ไชยหนู   ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

หน่วยงาน กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลรัษฎา อำเภอ รัษฎา จังหวัด ตรัง

รายการ TV เพื่อสุขภาพ

djembed

 

 

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวสอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

Design by: www.diablodesign.eu