งานผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก หรือ OPD โรงพยาบาล เป็นแผนกที่ทำหน้าที่เริ่มตั้งแต่การสอบถามซักประวัติ ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรค ให้การรักษาและติดตามอาการของโรคต่างๆ ที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล
ดังนั้นแผนกนี้จึงเป็นแผนกสำคัญ เพราะในแต่ละวันนั้นมีจำนวนผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัยเดินทางมารับการบริการเป็นจำนวนมาก ที่โรงพยาบาลรัษฎา ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงเตรียมพร้อม ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานจริง เพื่อมอบโอกาสการรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยอย่างดีที่สุด