ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับที่รายการราย ละเอียด
 1

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์– 6 มีนาคม 2567

คลิก
2

ประกาศโรงพยาบาลรัษฎา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

คลิก
3โรงพยาบาลรัษฎาขอเลื่อนวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
รัษฎา
คลิก

4

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2566
คลิก