ประกาศรับสมัครงาน

ลำดับที่ รายการ ราย ละเอียด
1

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 28 กันยายน 2566

คลิก
2 ประกาศโรงพยาบาลรัษฎา เรื่อง รายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรค ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ คลิก
3 โรงพยาบาลรัษฎาขอเลื่อนวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
จากวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
รัษฎา
คลิก

4

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2566
คลิก